Vi er grundejerforening for:

Birke Alle
Dalsvinget
Elme Alle
Linde Alle
Pile Alle
Poppel Alle
Åsvinget og enkelte ejendomme på
Villingerødvej.

Kære grundejere
Grundet et større arbejde med at gendanne data hos betalingsservice, vil opkrævning i år først ske til april. Der vil ikke blive opkrævet kontingent eller vejbidrag hos de grundejere der er blevet opkrævet dobbelt for 2020, og som ikke allerede har fået beløbet refunderet.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen.

Dronningmølle byskilt

 

LIDT HISTORIE


Dronningmølle, 1588 Dronningens Mølle

Dronningmølle er oprindelig en enkelt møllegård ved Esrum Ås udløb. Der er tale om en vandmølle, idet den nu vingeløse vindmølle er opført meget senere som supplement. Møllen blev på et tidspunkt flyttet fra omkring Hulerød til den nu monumentale bygning, der går under navnet "Slottet", og som allerede er nævnt i slutningen af 1500-tallet. Navnet Dronningmølle stammer muligvis fra, at Christian VIs moder dronning Sophie ejede denne gård.

Læs mere her.


Dronningmølle havudsigt