Vi er grundejerforening for:

Birke Alle
Dalsvinget
Elme Alle
Linde Alle
Pile Alle
Poppel Alle
Åsvinget og enkelte ejendomme på
Villingerødvej.Grundejerne bedes få beskåret ud mod fælles vej fra deres grund stykke.

Det gælder også grene fra træer som hænger ud over vejen i lav højde.

I henhold til gældende lovgivning må afbrænding ikke finde sted i by- og sommerhusområder.Opfølgning på borgermødet om højt hotel i Dronningmølle den 22 August kan ses på Facebook grupperne Dronningmølle Borgerforening og Vores DronningmølleDronningmølle byskilt

 

LIDT HISTORIE


Dronningmølle, 1588 Dronningens Mølle

Dronningmølle er oprindelig en enkelt møllegård ved Esrum Ås udløb. Der er tale om en vandmølle, idet den nu vingeløse vindmølle er opført meget senere som supplement. Møllen blev på et tidspunkt flyttet fra omkring Hulerød til den nu monumentale bygning, der går under navnet "Slottet", og som allerede er nævnt i slutningen af 1500-tallet. Navnet Dronningmølle stammer muligvis fra, at Christian VIs moder dronning Sophie ejede denne gård.

Læs mere her.


Dronningmølle havudsigt