Vi er grundejerforening for:

Birke Alle
Dalsvinget
Elme Alle
Linde Alle
Pile Alle
Poppel Alle
Åsvinget og enkelte ejendomme på
Villingerødvej.

Der indkaldes til Generalforsamling, Lørdag d, 8. august kl. 10, i Dronningmølle Huset.

Se envidere INFO-SIDEN


Besked fra Kassereren:
Vi har tidligere orienteret om, at I ved en beklagelig fejl er blevet opkrævet kontingent og/eller vejbidrag i både marts og april måned. Vi nåede at bede dem, der er tilknyttet betalingsservice om at gå ind og afvise. Det er der desværre ikke så mange, der har gjort. Og der er så også mange, som har betalt ved indbetalingskort. Jeg vil gerne have orden i sagern, inden en ny kasserer skal tage over, og jeg skal derfor bede jer, der har betalt 2 gange og ikke fået den ene retur om at sende jeres kontonr. til mig på mail: frede@oxholm.com

Se envidere INFO-SIDEN


Dronningmølle byskilt

 

LIDT HISTORIE


Dronningmølle, 1588 Dronningens Mølle

Dronningmølle er oprindelig en enkelt møllegård ved Esrum Ås udløb. Der er tale om en vandmølle, idet den nu vingeløse vindmølle er opført meget senere som supplement. Møllen blev på et tidspunkt flyttet fra omkring Hulerød til den nu monumentale bygning, der går under navnet "Slottet", og som allerede er nævnt i slutningen af 1500-tallet. Navnet Dronningmølle stammer muligvis fra, at Christian VIs moder dronning Sophie ejede denne gård.

Læs mere her.


Dronningmølle havudsigt