KONTAKT

 

NB: Henvendelse vedr. medlemsforhold ved køb og salg rettes til kassereren.

FORMAND:

Christian Albertsen
Skovvænget 3
2800 Kgs. Lyngby
mcalbertsen@webspeed.dk
Tlf. 20 87 26 50 Mobil

KASSERER:

Frede Mølgaard
Dr. Abildgaards Alle 10, 4. tv.
1955 Frederiksberg C
frede@oxholm.com
Tlf. 28 21 23 01 Mobil

SEKRETÆR:

Eske Traberg Smidt
Svanemøllevej 50
2100 KBH Ø
Eskets@gmail.com
Tlf. 2034 2389

VEJINSPEKTØR:

Johnny Tikotzki
Birke Alle 7
3120 Dronningmølle
jtikotzki@hotmail.com
Tlf. 23 41 37 50 Mobil
Tlf. 44 95 14 98

BESTYRELSESMEDLEM:

Jan-Helge Larsen
Linde Alle 34
3120 Dronningmølle
jhl@dadlnet.dk
Tlf. 20 30 02 84