Grenafhentning i 2018 bliver i uge 21 ( 21 - 27. maj - efter Pinse ) og uge 43 ( 22 - 28. oktober) .

 

I henhold til gældende lovgivning må afbrænding ikke finde sted i by- og sommerhusområder.

 

I henhold til den på grundene lyste servitut skal grundene på alle sider hegnes med levende hegn jf. Servitutten under Vedtægter m.m.

 

Henvendelse vedr. grundejerforhold, byggeri m.m. rettes til Gribskov Kommune.

 

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” er oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37

 

Gribskov Grundejerforbund Øst har egen hjemmeside.

 

Modstand mod ny grusgrav sydvest for Tegners Museum
Link til Frederiksborg Amts Avis


Borgerforeningens put 'n take i mergelgraven fylser 1 år
Link til Frederiksborg Amts Avis


Nye regler for reduktion af EL-afgif
Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 20

Generalforsamlingen 2018 - Referat
Generalforsamlingen 2018 - Bilag - Byggelinie Esrum Kanal
Generalforsamlingen 2018 - Bilag - Borgerforening

Regnskab 2017

 

Ny aftale mellem regeringen og KL om kystbeskyttelse

Ældre informationer ligger på arkiv-siden