Afhentning af grene i uge 43 er udskudt lidt, men vil blive afhentet.

 

I henhold til gældende lovgivning må afbrænding ikke finde sted i by- og sommerhusområder.

 

I henhold til den på grundene lyste servitut skal grundene på alle sider hegnes med levende hegn jf. Servitutten under Vedtægter m.m.

 

Henvendelse vedr. grundejerforhold, byggeri m.m. rettes til Gribskov Kommune.

 

Regler for reduktion af EL-afgif.

 

Ud over de herværende informationer henviser vi til:

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37
og hjemmesiderne for Dronningmølle Borgerforening og Gribskov Grundejerforbund Øst.

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Referat af bestyrelsesmøde d. 23-08-2020 på Referat-siden.

Ordinær generalforsamling blev afholdt lørdag den. 8. august 2020.

Referat og regnskab er på Referat-siden.

Referat af bestyrelsesmøde d. 02-08-2020 på Referat-siden.

Referat af bestyrelsesmøde d. 15-07-2020 på Referat-siden.

Besked fra Lokaltog af 30. juni 2020

Fra: Rasmus Kjærulff
Udskiftning af bro over Esrum Å - Ved Dronningmølle
Hej.

Jeg skriver til jer i forbindelse med et projekt, et projekt omhandlende udskiftning af Lokaltogs, togbærende bro over Esrum å. Lokaltog er nu, nået i mål med diverse godkendelser og har fundet en entreprenør til opgaven. Jeg skal derfor høre jer, om i kan være behjælpelige med, at informerer berørte naboer, via jeres grundejerforening? Lokaltog omdeler breve til de nærmeste naboer.

Arbejdet omhandler kort fortalt:
- Etablering af byggeplads – På marken SV for broen.
- Afmontering af spor og nedbrydning af bro
- Etablering af bro og spor
- Afregning af byggeplads

Arbejdet vil forløbe fra ca. 20/07 – 22/10/20. arbejdet vil i perioder medfører gener i form af støj og støv samt vibrationer.

Toget vil tilsvarende være taget ud af drift på strækningen mellem Dronningmølle st. og Gilleleje st. i perioden 01/08-05/10/20. hvorfor der indsættes togbusser.

Lokaltog er desværre nødsaget til, at udfører projektet i sommerperioden, for at skåne dyrelivet i Esrum Å mest muligt.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Rasmus Kjærulff
Projektleder
Mobil +45 2370 5761
rakj@lokaltog.dk

Besked fra Kassereren

Kære medlemmer af Dronningmølle Grundejerforening

Vi har tidligere orienteret om, at I ved en beklagelig fejl er blevet opkrævet kontingent og/eller vejbidrag i både marts og april måned.
Vi nåede at bede dem, der er tilknyttet betalingsservice om at gå ind og afvise. Det er der desværre ikke så mange, der har gjort. Og der er så også mange, som har betalt ved indbetalingskort. Jeg vil gerne have orden i sagerne, inden en ny kasserer skal tage over, og jeg skal derfor bede jer, der har betalt 2 gange og ikke fået den ene retur om at sende jeres kontonr. til mig på mail: frede@oxholm.com

Tak for hjælpen og god sommer. Med venlig hilsen

Frede Mølgaard Kasserer.


Opmærksomheden henledes på, at efter sidste Generalforsamling d. 8 august er kasseren nu Nina Voss. Kontakt kasseren på:
kasserer@dronningmoellegrundejerforening.dk


Referat af bestyrelsesmøde d. 28-03-2020 på Referat-siden.

Angående generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening

1. Generalforsamlingen er flyttet til den 8.8. kl. 10

2. Ved en fejl får du to opkrævninger for vejbidrag via betalingsservice. For at undgå dobbeltbetaling skal du afvise den ene af dem i perioden mellem den 1.-7. april. Kassereren har fået følgende vejledning fra sin bank:

”Hej Frede Vi kan afvise mellem d.1. til den 7. i måneden derfor bedes du skrive eller ringe fra d 1. Du kan også selv afvise beløbet i netbanken d. 1. under betalingsservice og budget.

3. På generalforsamlingen er der to vigtige punkter:
Vores kasserer Frede Mølgaard stopper efter lang og trofast tjeneste.
Derfor søger vi en afløser.
Forslag om vedtægtsændring så Grundejerforeningen kan yde et lån til Dronningmølle Huset mod at få 3% forrentning af pengene (i stedet for minusrente i banken). Hvis forslaget vedtages skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 22. August 2020.

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 4.

Referat af bestyrelsesmøde d. 25-01-2020 på Referat-siden.

VILLINGEBÆK VANDVÆRK meddeler, at på gund af "opdatering jf. ny lovgivning samt specificering af grænseflader" har de udarbejdet en helt ny udgave af deres Regulativ, som vil blive lagt på deres hjemmeside: www.villingevand.dk

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 3

Borgerforeningens initiativ til klage over masten.

Trods borgerprotester - Mobilmast opføres på omstridt placering
TV2 / Lorry

Vedtægter for Gribskov Landligger Forbund (GLF)

GLF Nyhedsbrev

Nationalparkfondens forslag til Nationalparken

Et flertal i udvalget UBL i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen. Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist Byrådet på deres møde den 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling.

Mastegruppen opfordrer derfor, at så mange som muligt møder op til mødet i Byrådet den 10. december medbringende skilte med NEJ TIL MOBILMASTEN eller lignende - og gerne en fakkel. Vi mødes foran Rådhuset mellem kl. 18.15 - 18.30 og går derefter ind i Byrådssalen.

Vi vil have at TDC’s ansøgning bliver afvist, og at TDC skal søge igen om en anden placering hvor borgerne medinddrages. Vi vil have tid til at undersøge andre teknologiske løsninger på god mobildækning i Dronningmølle. Vi vil have bæredygtig mobildækning, dvs., vi vil have god mobildækning der hverken går ud over beboere og husejere i tæt bebygget helårsbeboelse eller går ud over bykernens æstetik. Mastegruppen i Dronningmølle

Borgere rasende over mobilmast midt i byen: - Det er vanvid
TV2 Lorry

Gribskov GrundejerforbundØst Nyhedsbrev nr. 29
Referat af det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 17/11-2019

Udvalget UBL i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen. Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist Byrådet på deres møde den 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling (Venstre politikerne er de eneste der har set på forholdende her).

Mastegruppen opfordrer derfor at så mange som muligt møder op til mødet i Byrådet kl. 19 den 10. december, gerne medbringende et skilt med NEJ TIL MOBILMAST PÅ STATIONSPLADSEN eller lignende. Byrådsmødet er åbent, men det er endnu ikke sikkert at de vil lade os komme til orde. Vi vil gerne understrege at vi er for god mobildækning, det er mastens placering midt i byen vi er imod.

Mastegruppen i Dronningmølle / Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Keller, Erik Andersson, Vicki Sieling

Vedhæftet brev til politikerne i Byrådet.

Gribskov Kommune har d. 26-11-2019 godkendt opførslen af den 42 m høje telemast på Stationspladsen. Se referatet på www.gribskov.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 26-10-2019 på Referat-siden.

Mastegruppen ved Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Kellers, Kurt Schimmell, Erik Andersson og Vicki Sieling meddeler:

Gribskov Kommune indkalder til Borgermøde i Dronningmøllehuset tirsdag den 22. oktober kl. 18-19.


Se dette brev fra kommunen med orientering om indkaldelse af ideer og forslag samt borgermøde vedrørende placering af en antennemast

Mastegruppen håber du endnu engang vil bruge tid på at komme og beder dig skrive en mail til bestyrelses medlem Jan-Helge Larsen jhl@dadlnet.dk med følgende tekst:

"Nej tak, vi ønsker ingen 42 m høj telemast hverken på Stationspladsen eller ved overgangen ved Elme Alle."

Mastegruppen vil så sende undersrifterne til politikerne

Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 28


Referat af bestyrelsesmøde d. 19-08-2019 på Referat-siden.


Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 25 - Styrkelse af Landliggernes Interesser.


Skrivelse til Til udvalget ”Udvikling By og Land” Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Som ønsket på generalforsamlingen er der nu opstillet 2 bordbænkesæt på Grundejerforeningens plads ved åen.

Vores veje er blevet sprøjtet med Dustex 2 gange i sommer og det er virkelig støvdæmpende til glæde for os alle, men derfor skal det alligevel henstilles, at man undlader at kære ræs på vores ellers fine veje.

Mvh Bestyrelsen


Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Referat af bestyrelsesmøde d. 16-06-2019 på Referat-siden.


Invitation til dialogmøde i Helsinge d. 2 september om antennemasten.


Placering.

Referatet af 2019 Generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening findes på Referat-siden.


Referat af bestyrelsesmøde d. 26-01-2019 på Referat-siden.


Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan nr. 309.04 om etablering af antennemast med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde. 30. December, 2018

Referat fra borgermøde om placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. 17. December 2018


Ældre informationer ligger på arkiv-siden