Grenafhentning i uge 43 (ugen efter efterårsferien) .

 

I henhold til gældende lovgivning må afbrænding ikke finde sted i by- og sommerhusområder.

 

I henhold til den på grundene lyste servitut skal grundene på alle sider hegnes med levende hegn jf. Servitutten under Vedtægter m.m.

 

Henvendelse vedr. grundejerforhold, byggeri m.m. rettes til Gribskov Kommune.

 

Ud over de herværende informationer henviser vi til:

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37
og hjemmesiderne for Dronningmølle Borgerforening og Gribskov Grundejerforbund Øst.

 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 4.

Referat af bestyrelsesmøde d. 25-01-2020 på Referat-siden.

VILLINGEBÆK VANDVÆRK meddeler, at på gund af "opdatering jf. ny lovgivning samt specificering af grænseflader" har de udarbejdet en helt ny udgave af deres Regulativ, som vil blive lagt på deres hjemmeside: www.villingevand.dk

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 3

Borgerforeningens initiativ til klage over masten.

Trods borgerprotester - Mobilmast opføres på omstridt placering
TV2 / Lorry

Vedtægter for Gribskov Landligger Forbund (GLF)

GLF Nyhedsbrev

Nationalparkfondens forslag til Nationalparken

Et flertal i udvalget UBL i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen. Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist Byrådet på deres møde den 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling.

Mastegruppen opfordrer derfor, at så mange som muligt møder op til mødet i Byrådet den 10. december medbringende skilte med NEJ TIL MOBILMASTEN eller lignende - og gerne en fakkel. Vi mødes foran Rådhuset mellem kl. 18.15 - 18.30 og går derefter ind i Byrådssalen.

Vi vil have at TDC’s ansøgning bliver afvist, og at TDC skal søge igen om en anden placering hvor borgerne medinddrages. Vi vil have tid til at undersøge andre teknologiske løsninger på god mobildækning i Dronningmølle. Vi vil have bæredygtig mobildækning, dvs., vi vil have god mobildækning der hverken går ud over beboere og husejere i tæt bebygget helårsbeboelse eller går ud over bykernens æstetik. Mastegruppen i Dronningmølle

Borgere rasende over mobilmast midt i byen: - Det er vanvid
TV2 Lorry

Gribskov GrundejerforbundØst Nyhedsbrev nr. 29
Referat af det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 17/11-2019

Udvalget UBL i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen. Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist Byrådet på deres møde den 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling (Venstre politikerne er de eneste der har set på forholdende her).

Mastegruppen opfordrer derfor at så mange som muligt møder op til mødet i Byrådet kl. 19 den 10. december, gerne medbringende et skilt med NEJ TIL MOBILMAST PÅ STATIONSPLADSEN eller lignende. Byrådsmødet er åbent, men det er endnu ikke sikkert at de vil lade os komme til orde. Vi vil gerne understrege at vi er for god mobildækning, det er mastens placering midt i byen vi er imod.

Mastegruppen i Dronningmølle / Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Keller, Erik Andersson, Vicki Sieling

Vedhæftet brev til politikerne i Byrådet.

Gribskov Kommune har d. 26-11-2019 godkendt opførslen af den 42 m høje telemast på Stationspladsen. Se referatet på www.gribskov.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 26-10-2019 på Referat-siden.

Mastegruppen ved Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Kellers, Kurt Schimmell, Erik Andersson og Vicki Sieling meddeler:

Gribskov Kommune indkalder til Borgermøde i Dronningmøllehuset tirsdag den 22. oktober kl. 18-19.


Se dette brev fra kommunen med orientering om indkaldelse af ideer og forslag samt borgermøde vedrørende placering af en antennemast

Mastegruppen håber du endnu engang vil bruge tid på at komme og beder dig skrive en mail til bestyrelses medlem Jan-Helge Larsen jhl@dadlnet.dk med følgende tekst:

"Nej tak, vi ønsker ingen 42 m høj telemast hverken på Stationspladsen eller ved overgangen ved Elme Alle."

Mastegruppen vil så sende undersrifterne til politikerne

Gribskov GrundejerforbundØst Nyhedsbrev nr. 28


Referat af bestyrelsesmøde d. 19-08-2019 på Referat-siden.


Gribskov GrundejerforbundØst Nyhedsbrev nr. 25 - Styrkelse af Landliggernes Interesser.


Skrivelse til Til udvalget ”Udvikling By og Land” Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Som ønsket på generalforsamlingen er der nu opstillet 2 bordbænkesæt på Grundejerforeningens plads ved åen.

Vores veje er blevet sprøjtet med Dustex 2 gange i sommer og det er virkelig støvdæmpende til glæde for os alle, men derfor skal det alligevel henstilles, at man undlader at kære ræs på vores ellers fine veje.

Mvh Bestyrelsen


Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Referat af bestyrelsesmøde d. 16-06-2019 på Referat-siden.


Invitation til dialogmøde i Helsinge d. 2 september om antennemasten.


Placering.

Referatet af 2019 Generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening findes på Referat-siden.


Referat af bestyrelsesmøde d. 26-01-2019 på Referat-siden.


Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan nr. 309.04 om etablering af antennemast med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde. 30. December, 2018

Referat fra borgermøde om placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. 17. December 2018


Ældre informationer ligger på arkiv-siden