Grenafhentning i uge 43 (ugen efter efterårsferien) .

 

I henhold til gældende lovgivning må afbrænding ikke finde sted i by- og sommerhusområder.

 

I henhold til den på grundene lyste servitut skal grundene på alle sider hegnes med levende hegn jf. Servitutten under Vedtægter m.m.

 

Henvendelse vedr. grundejerforhold, byggeri m.m. rettes til Gribskov Kommune.

 

Ud over de herværende informationer henviser vi til:

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37 og hjemmesiderne for Dronningmølle Borgerforening og Gribskov Grundejerforbund Øst.

 

´ ´ ´

Referat af bestyrelsesmøde d. 16-06-2019 på Referat-siden.


Invitation til dialogmøde i Helsinge d. 2 september om antennemasten.


Placering.

Referatet af 2019 Generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening findes på Referat-siden.


Referat af bestyrelsesmøde d. 26-01-2019 på Referat-siden.


Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan nr. 309.04 om etablering af antennemast med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde. 30. December, 2018

Referat fra borgermøde om placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. 17. December 2018

Underskriftindsamling mod placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. Skriv-Under-Net.


Se også Dronningmølle Borgerforening.


Referat af bestyrelsesmøde d. 29-09-2018 på Referat-siden.


Modstand mod ny grusgrav sydvest for Tegners Museum
Link til Frederiksborg Amts Avis


Borgerforeningens put 'n take i mergelgraven fylser 1 år
Link til Frederiksborg Amts Avis


Nye regler for reduktion af EL-afgif
Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 20

Generalforsamlingen 2018 - Referat
Generalforsamlingen 2018 - Bilag - Byggelinie Esrum Kanal
Generalforsamlingen 2018 - Bilag - Borgerforening

Regnskab 2017

 

Ny aftale mellem regeringen og KL om kystbeskyttelse

Ældre informationer ligger på arkiv-siden