Grenafhentning i uge 43 (ugen efter efter skolernes efterårsferie) SE OGSÅ HERUNDER!

 

I henhold til gældende lovgivning må afbrænding ikke finde sted i by- og sommerhusområder.

 

I henhold til den på grundene lyste servitut skal grundene på alle sider hegnes med levende hegn jf. Servitutten under Vedtægter m.m.

 

Henvendelse vedr. grundejerforhold, byggeri m.m. rettes til Gribskov Kommune.

 

Regler for reduktion af el-afgift hvor elvarme er den primære opvarmningsform i boligen.

 

Ud over de herværende informationer henviser vi til:

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37
og hjemmesiderne for Dronningmølle Borgerforening og Gribskov Grundejerforbund Øst.

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Vigtig Information fra Bestyrelsen
Referat af Generalforsamling 2022
Kære Grundejer,
Jer med skraldespande som ikke længere lukker tæt, bedes kontakte kommunen om at få den udskiftet..
Vi har alt for meget skrald som nu fylder rundt i området, efter ræven har prøvet at finde føde.
Gør venligst noget ved dette!
tak.
Ligeledes her en sidste opfordring til at få beskåret af jeres hække/buske og træer inden vi bliver nød til at få det gjort af fagfolk.
På forhånd tak
kh
Per Søgaard
Referat af bestyrelsesmøde d. 15-05-2022 på Referat-siden
Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling lørdag den 30. april 2022, kl. 10-13 i Dronningmølle Huset (Dronningmølle Borgerforening), Strandvej 645B, 3120 Dronningmølle

Generalforsamlingen 2022 - Agenda
Generalforsamlingen 2022 - Regnskab 2021
Generalforsamlingen 2022 - Budget

Forårsbrev

 

Vedr. den årlige kontingentopkrævning

Kære alle grundejere,

Til alle jer der har modtaget et girokort i jeres postkasse - i stedet for at være blevet trukket over PBS som vanligt - skyldes det, at I ikke blev opkrævet sidste år (pga dobbelt opkrævning året forinden) og der så desværre kan ske det, at ens betalingsaftale ryger ud, pga manglende aktivitet i systemet.

Girokortet skal betales og såfremt man ønsker at køre over PBS igen, skal den tilmeldes.

Betalingsfristen er forlænget til 15/4.

Beklager meget ulejligheden.
Dbh og god weekend,
Nina, kasserer
Gribskov Landligger Forbund inviterer til lokalmøde i Dronningmølle d. 9. april kl. 14 - 16.
Grenafhentning i Uge 18 2022 (2 - 9 Maj).

Kære Grundejer,
Vi henstiller til man ikke lægge ud før tidligst 1-2 uger før. Det skal lægges let tilgængelig for vognmanden så der ikke er tvivl.
Der afhentes ikke hele stammer af større dimension. Vi ser meget gerne at man anvender muligheden, til at beskære det som hænger ud over vores fælles veje.
Tak til alle som bidrager til et fælles pænt indtryk.

Med venlig hilsen
Per
Kære Grundejer på Linde Alle,
Onsdag i denne uge [10] fældes udvalgte syge lindetræer på jeres vej. De bliver afmærket og vil ligge i rabatten til torsdag, hvor de bliver fjernet.

Referat af bestyrelsesmøde d. 22-02-2022 på Referat-siden.

Kære Alle grundejer,

Efter weekenden´s storm, vil der være mulighed for jeres hus har lidt skade og noget skal anmeldes til jeres forsikring. Jeg vil derfor anbefale i kikke op eller måske spørg en sød nabo om de vil kikke forbi din/jeres grund om alt ser fint ud?.

Min nabo, var blandt andet en del af deres tag blæst af og trampolin blæst omkuld.

Ligeledes skal i være opmærksom på træer kan være løse i bunden af roden og vil måske vælte på et senere tidspunkt. Gå derfor en tur i haven.

Der to større tæer ved Møllealle som er væltet, jeg tager kontakt til kommunen og at få dem lagt helt ned. Det er på højre siden mod strandvejen ved den lille “å”. Vær derfor opmærksom her ved færdsel.

Håber eller alle kom godt ind i det nye år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Per Søgaard

30. november 2021:

VINTERFORANSTALTNINGER

Der er frostvejr i vente!
Har du husket at frostsikre dit hus ? Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.
Læs på deres hjemme side: www.villingevand.dk 

Kære Grundejer,

Her er lidt info.

Poppelalle’, Åsvinget, Dalsvinget, Møllealle (toppen) og Lindealle har fået ny belægning.
Dette skulle afhjælpe på de mange huller og forhåbentlig også lidt på støv.
Der vil forsat blive støvbekæmpet til næste forår.

Åsvinget har fået taget deres vej skilt, jeg får bestilt et nyt. Beklager forsinkelsen.

Haveaffald blev afhentet som aftalt, det blev til 11 ton i dette efterår.

Dronningmølle stationsplads, har fået ny anvendelse og trafik forhold.
Ligeledes har pladsen har fået nyt navn.

Der er opstillet et nyt skilt på pladsen “Knudepunkt”.
Hvilket primært henvende sig til pendler.
Dette har medført vi har fået flere P-pladsen, vær opmærksom på tidsbegrænset parkering, da disse pladser har flere formål.

Ligeledes er der blevet nye kørselsregler, der er nu ensrettet i den ene retning, så man skal højre om.
Obs. på dette, da det er lidt tricky lige at huske.

Knudepunkt beskrivelse;
Her er svar fra kommunen, hvad dette indeholder.

Samkørsel har mange forskellige former. Det kan f.eks. være: NaboGO, Gomore, Flextur, eller hvis man stiller sin bil for at køre sammen med en anden.

Det kan ses som en del af en rejse, når man skal fra A til B.

Det der er formålet med skiltet er, at man har et synligt punkt, så det er lettere at finde hinanden. Det er ikke altid man kender dem man skal køre med, når det drejer sig om samkørsels ordninger.

Har man har et synshandicap er det lidt lettere at blive hjulpet skiltet og vente der.

Det er også meget godt beskrevet i beskeden fra Movia nedenunder.

Det var i forbindelse med det fælles projekt ”Parkér -og- Rejs”, mellem Regionen, Lokalbanen og Movia at vi tænkte, at den grønne bølge kunne udvides med et knudepunktskilt på Dronningmølle St.


Ligeledes er der kommet mere trafik i området, med transport af pakker mm. Derfor også flere større køretøjer.

Det er selvfølge ærgerligt, når vejrabat bliver opkørt, men det er ikke muligt eller tilladt at udlægge sten eller andre former for spærring på fælles arealerne. Herved bliver vores vejbane endnu mere smal, når to biler skal forbi hinanden. Ligeledes også mulighed for påkørsel.

Henstiller igen til forsigtig kørsel.

Husk, jer der fejrer nytår i området, at der er flere grundejere med husdyr, som ikke er trygge med fyrværkeri.

Jeg ønsker alle grundejere en god jul og godt nytår

Med venlig hilsen
Per Søgaard

Referat af ordinær generalforsamling 2021 på Referat-siden.

Der bliver hentet grene sidst i uge 43.
Husk de må ikke ligge på vejen men skal ligge i indkørsler eller i skel.

Der køres grus på Poppel Alle og Linde Alle samt starten af Elme Alle så der må ikke parkeres på disse veje i denne og næste uge ( uge 40 + 41 )
Ordinær generalforsamling for Dronningmølle Grundejerforening [blev] afholdt lørdag d. 11. september 2021 fra kl. 10-13 i Dronningmølle Huset

Dagsorden,  Regnskab 2020,  Budget 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 27-06-2021 på Referat-siden.

Kære Grundejer,
Efter et vådt og koldt forår kom sommeren så🙂
Der er i den forbindelse bestilt støvbekæmpelse til vores veje.
Venligst
Per Søgaard
Bestyrelsen
Ordinær generalforsamling for Dronningmølle Grundejerforening vil blive afholdt lørdag d. 11. september 2021 fra kl. 10-13 i Dronningmølle Huset, Dronningmølle Borgerforening, Dr. Mølle Strandvej 645B.

Generalforsamlingen vil blive afviklet i overensstemmelse med de på det tidspunkt gældende Covid-19 regler.

Der vil blive udsendt indkaldelse i henhold til vedtægtens frister.
Opsummering: Grenafhentning er aftalt til første uge efter Pinsen.
Genopbygning af Poppel alle og Linde alle vil først ske efter grenafhentning. Så grene bør forsat ligge let tilgængeligt for vognmand, så omk. kan holdes nede. Grenaffald må forsat ikke ligge på fælles vej, da der løbende vil ske arbejde på vores veje i dette forår. Maj-Juli.
Der vil ikke blive støvbekæmpet på Poppel og Linde Alle før efter vejen har fået ny belægning. De andre veje vil få først.
Støvbekæmpelse, skal planlægges ifht. vejr og vejen fugtighed, så det er ikke altid det hele lige passer sammen. Håber på forståelse. I er ikke glemt!
Entreprenøren som skulle lave Poppel og Linde Alle er bagud, pga. Corona og en reservedel til maskinen. Forventes at ske omkring Juni.
Alle veje vil derfor i mellemtiden blive gennemgået og forventes ske efter denne vejr periode.
Der vil også blive sat 20 km skilte op i dette forår. Desværre køre mange alt for hurtigt. Vi håber det kan være med til at sænke hastigheden!
Grundejerforeningen Fuglevangen har valgt at delagtiggøre Dronningmølle grundejerforening i deres holdning til et kommende badehotel i Dronningmølle. Bestyrelsen vil gerne bakke op omkring Fuglevangens udkast til høringssvar, som kan læses her på hjemmesiden.
Yderligere information kan fås hos formanden for Grundejerforeningen Fuglevangen, Kjell Nilsson.
Der er også muligt at rette henvendelse direkte til Kjell på denne mail: fuglevangen@gmail.com
Kommuneplan 2021-2033 Dronningmølle.
Mvh Bestyrelsen
VILLINGEBÆK VANDVÆRK Ordinær Generalforsamling 2021 med henvisning til de for tiden gældende særlige Covid-19 regler
Søndag den 30. maj 2021 kl. 15:00 i Formandens Forsamlingshus, Smedevej 12, Villingerød, 3120 Dronningmølle
Fra Gribskov Landligger Forbund:

Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan:

"Campingplads og Badehotel i Dronningmølle"


Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:
Planid: 10714403
Kommune: Gribskov
Plantype: lokalplan
Planstatus: forslag
Plannummer: 309.07
Plannavn: Campingplads og Badehotel i Dronningmølle
Forslagsdato: 16-04-2021
Startdato for høringsperiode: 16-04-2021
Slutdato for høringsperiode: 17-05-2021
Generel anvendelse: 51 - rekreativt område

Link til plandokumentet.

Planen er sendt i forslag.
Frederiksborg Amts Avis
Illustrationsplan for Badehotel

Facebook-gruppen Nej til højt strandhotel i Dronningmølle
Grenafhentning i år bliver ugen efter pinse.

Vi henviser til at grene skal ligge på egen grund, ikke i rabatten, da vi skal have lavet vej.

Ligeledes vil der ikke blive hentet over hækken, eller ved små anvisninger.VV Det skylds at omkostningerne er løbet for meget op, når det ikke er let tilgængeligt for vognmanden.

Bestyrelsen ønsker at undgå for høje omkostninger, så denne ordning kan bestå.

Ønsker alle et godt forår.

kh, Per Søgaard

Kære alle grundejere,

Herved Årsregnskabet 2020 til jeres orientering.
Regnskabet udviser et underskud på 43.858,76 kr.
Ligeledes er der anvendt et større beløb fra vejfonden i 2020.

Kontigent indtægterne i 2021 vil blive nedskrevet med 65.900,- kr. Hvilket er det beløb som ikke er tilbagebetalt på for meget opkrævet kontigent. Derfor vil de grundejer som har penge tilgode, ikke blive opkrævet i år.

Spørgsmål til årsregnskabet vil blive besvaret til det kommende GF. møde, som først vil blive afholdt efter sommerferien, pga. forsatte restriktioner for Covid-19.
Nærmere information og dato følger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Per Søgaard.

Regnskab for 2020 er på Referat-siden.

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde d. 28-02-2021 på Referat-siden.

Kære grundejere
Grundet et større arbejde med at gendanne data hos betalingsservice, vil opkrævning i år først ske til april. Der vil ikke blive opkrævet kontingent eller vejbidrag hos de grundejere der er blevet opkrævet dobbelt for 2020, og som ikke allerede har fået beløbet refunderet.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen.
De store huller på Linde Alle vil alle blive udbedret, som en midlertidig løsning ind til foråret, hvor den løbende vedligeholdelse vil finde sted. Dette er pt. planlagt i April måned.

Hvis man som grundejer har lyst, kan grus som er lagt ud i bunke 1 og 2 anvendes til rep. af vores veje. (se foto)

1. Poppel Alle, Åsvinget, Mølle Alle
2. Linde Alle, Birke Alle

Med venlig hilsen,

Per Søgaard

Sandbunker

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 8.

Gribskov Lokalforeningsråd beder om din støtte til, at Gribskov Kommune udarbejder en masteplan for hele kommunen. Brug dette link. (Åbner i nyt vindue)

Fristen udløber om 6 mdr., gældende fra September.

Referat af bestyrelsesmøde d. 16-10-2020 på Referat-siden.

Orientering fra bestyrelsen af 1. oktober 2020.

Referat af bestyrelsesmøde d. 23-08-2020 på Referat-siden.

Ordinær generalforsamling blev afholdt lørdag den. 8. august 2020.

Referat og regnskab er på Referat-siden.

Referat af bestyrelsesmøde d. 02-08-2020 på Referat-siden.

Referat af bestyrelsesmøde d. 15-07-2020 på Referat-siden.

Besked fra Lokaltog af 30. juni 2020

Fra: Rasmus Kjærulff
Udskiftning af bro over Esrum Å - Ved Dronningmølle
Hej.

Jeg skriver til jer i forbindelse med et projekt, et projekt omhandlende udskiftning af Lokaltogs, togbærende bro over Esrum å. Lokaltog er nu, nået i mål med diverse godkendelser og har fundet en entreprenør til opgaven. Jeg skal derfor høre jer, om i kan være behjælpelige med, at informerer berørte naboer, via jeres grundejerforening? Lokaltog omdeler breve til de nærmeste naboer.

Arbejdet omhandler kort fortalt:
- Etablering af byggeplads – På marken SV for broen.
- Afmontering af spor og nedbrydning af bro
- Etablering af bro og spor
- Afregning af byggeplads

Arbejdet vil forløbe fra ca. 20/07 – 22/10/20. arbejdet vil i perioder medfører gener i form af støj og støv samt vibrationer.

Toget vil tilsvarende være taget ud af drift på strækningen mellem Dronningmølle st. og Gilleleje st. i perioden 01/08-05/10/20. hvorfor der indsættes togbusser.

Lokaltog er desværre nødsaget til, at udfører projektet i sommerperioden, for at skåne dyrelivet i Esrum Å mest muligt.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Rasmus Kjærulff
Projektleder
Mobil +45 2370 5761
rakj@lokaltog.dk

Besked fra Kassereren

Kære medlemmer af Dronningmølle Grundejerforening

Vi har tidligere orienteret om, at I ved en beklagelig fejl er blevet opkrævet kontingent og/eller vejbidrag i både marts og april måned.
Vi nåede at bede dem, der er tilknyttet betalingsservice om at gå ind og afvise. Det er der desværre ikke så mange, der har gjort. Og der er så også mange, som har betalt ved indbetalingskort. Jeg vil gerne have orden i sagerne, inden en ny kasserer skal tage over, og jeg skal derfor bede jer, der har betalt 2 gange og ikke fået den ene retur om at sende jeres kontonr. til mig på mail: frede@oxholm.com

Tak for hjælpen og god sommer. Med venlig hilsen

Frede Mølgaard Kasserer.


Opmærksomheden henledes på, at efter sidste Generalforsamling d. 8 august er kasseren nu Nina Voss. Kontakt kasseren på:
kasserer@dronningmoellegrundejerforening.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 28-03-2020 på Referat-siden.

Angående generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening

1. Generalforsamlingen er flyttet til den 8.8. kl. 10

2. Ved en fejl får du to opkrævninger for vejbidrag via betalingsservice. For at undgå dobbeltbetaling skal du afvise den ene af dem i perioden mellem den 1.-7. april. Kassereren har fået følgende vejledning fra sin bank:

”Hej Frede Vi kan afvise mellem d.1. til den 7. i måneden derfor bedes du skrive eller ringe fra d 1. Du kan også selv afvise beløbet i netbanken d. 1. under betalingsservice og budget.

3. På generalforsamlingen er der to vigtige punkter:
Vores kasserer Frede Mølgaard stopper efter lang og trofast tjeneste.
Derfor søger vi en afløser.
Forslag om vedtægtsændring så Grundejerforeningen kan yde et lån til Dronningmølle Huset mod at få 3% forrentning af pengene (i stedet for minusrente i banken). Hvis forslaget vedtages skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 22. August 2020.

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 4.

Referat af bestyrelsesmøde d. 25-01-2020 på Referat-siden.

VILLINGEBÆK VANDVÆRK meddeler, at på gund af "opdatering jf. ny lovgivning samt specificering af grænseflader" har de udarbejdet en helt ny udgave af deres Regulativ, som vil blive lagt på deres hjemmeside: www.villingevand.dk

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 3

Borgerforeningens initiativ til klage over masten.

Trods borgerprotester - Mobilmast opføres på omstridt placering
TV2 / Lorry

Vedtægter for Gribskov Landligger Forbund (GLF)

GLF Nyhedsbrev

Nationalparkfondens forslag til Nationalparken

Et flertal i udvalget UBL i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen. Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist Byrådet på deres møde den 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling.

Mastegruppen opfordrer derfor, at så mange som muligt møder op til mødet i Byrådet den 10. december medbringende skilte med NEJ TIL MOBILMASTEN eller lignende - og gerne en fakkel. Vi mødes foran Rådhuset mellem kl. 18.15 - 18.30 og går derefter ind i Byrådssalen.

Vi vil have at TDC’s ansøgning bliver afvist, og at TDC skal søge igen om en anden placering hvor borgerne medinddrages. Vi vil have tid til at undersøge andre teknologiske løsninger på god mobildækning i Dronningmølle. Vi vil have bæredygtig mobildækning, dvs., vi vil have god mobildækning der hverken går ud over beboere og husejere i tæt bebygget helårsbeboelse eller går ud over bykernens æstetik. Mastegruppen i Dronningmølle

Borgere rasende over mobilmast midt i byen: - Det er vanvid
TV2 Lorry

Gribskov GrundejerforbundØst Nyhedsbrev nr. 29
Referat af det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 17/11-2019

Udvalget UBL i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen. Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist Byrådet på deres møde den 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling (Venstre politikerne er de eneste der har set på forholdende her).

Mastegruppen opfordrer derfor at så mange som muligt møder op til mødet i Byrådet kl. 19 den 10. december, gerne medbringende et skilt med NEJ TIL MOBILMAST PÅ STATIONSPLADSEN eller lignende. Byrådsmødet er åbent, men det er endnu ikke sikkert at de vil lade os komme til orde. Vi vil gerne understrege at vi er for god mobildækning, det er mastens placering midt i byen vi er imod.

Mastegruppen i Dronningmølle / Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Keller, Erik Andersson, Vicki Sieling

Vedhæftet brev til politikerne i Byrådet.

Gribskov Kommune har d. 26-11-2019 godkendt opførslen af den 42 m høje telemast på Stationspladsen. Se referatet på www.gribskov.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 26-10-2019 på Referat-siden.

Mastegruppen ved Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Kellers, Kurt Schimmell, Erik Andersson og Vicki Sieling meddeler:

Gribskov Kommune indkalder til Borgermøde i Dronningmøllehuset tirsdag den 22. oktober kl. 18-19.


Se dette brev fra kommunen med orientering om indkaldelse af ideer og forslag samt borgermøde vedrørende placering af en antennemast

Mastegruppen håber du endnu engang vil bruge tid på at komme og beder dig skrive en mail til bestyrelses medlem Jan-Helge Larsen jhl@dadlnet.dk med følgende tekst:

"Nej tak, vi ønsker ingen 42 m høj telemast hverken på Stationspladsen eller ved overgangen ved Elme Alle."

Mastegruppen vil så sende undersrifterne til politikerne

Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 28


Referat af bestyrelsesmøde d. 19-08-2019 på Referat-siden.


Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 25 - Styrkelse af Landliggernes Interesser.


Skrivelse til Til udvalget ”Udvikling By og Land” Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Som ønsket på generalforsamlingen er der nu opstillet 2 bordbænkesæt på Grundejerforeningens plads ved åen.

Vores veje er blevet sprøjtet med Dustex 2 gange i sommer og det er virkelig støvdæmpende til glæde for os alle, men derfor skal det alligevel henstilles, at man undlader at kære ræs på vores ellers fine veje.

Mvh Bestyrelsen


Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Referat af bestyrelsesmøde d. 16-06-2019 på Referat-siden.


Invitation til dialogmøde i Helsinge d. 2 september om antennemasten.


Placering.

Referatet af 2019 Generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening findes på Referat-siden.


Referat af bestyrelsesmøde d. 26-01-2019 på Referat-siden.


Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan nr. 309.04 om etablering af antennemast med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde. 30. December, 2018

Referat fra borgermøde om placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. 17. December 2018


Ældre informationer ligger på arkiv-siden