Grenafhentning i uge 43 (ugen efter efterårsferien) .

 

I henhold til gældende lovgivning må afbrænding ikke finde sted i by- og sommerhusområder.

 

I henhold til den på grundene lyste servitut skal grundene på alle sider hegnes med levende hegn jf. Servitutten under Vedtægter m.m.

 

Henvendelse vedr. grundejerforhold, byggeri m.m. rettes til Gribskov Kommune.

 

Ud over de herværende informationer henviser vi til:

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37 og hjemmesiderne for Dronningmølle Borgerforening og Gribskov Grundejerforbund Øst.

 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´

Mastegruppen ved Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Kellers, Kurt Schimmell, Erik Andersson og Vicki Sieling meddeler:

Gribskov Kommune indkalder til Borgermøde i Dronningmøllehuset tirsdag den 22. oktober kl. 18-19.


Se dette brev fra kommunen med orientering om indkaldelse af ideer og forslag samt borgermøde vedrørende placering af en antennemast

Mastegruppen håber du endnu engang vil bruge tid på at komme og beder dig skrive en mail til bestyrelses medlem Jan-Helge Larsen jhl@dadlnet.dk med følgende tekst:

"Nej tak, vi ønsker ingen 42 m høj telemast hverken på Stationspladsen eller ved overgangen ved Elme Alle."

Mastegruppen vil så sende undersrifterne til politikerne

Gribskov GrundejerforbundØst Nyhedsbrev nr. 28


Referat af bestyrelsesmøde d. 19-08-2019 på Referat-siden.


Gribskov GrundejerforbundØst Nyhedsbrev nr. 25 - Styrkelse af Landliggernes Interesser.


Skrivelse til Til udvalget ”Udvikling By og Land” Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Som ønsket på generalforsamlingen er der nu opstillet 2 bordbænkesæt på Grundejerforeningens plads ved åen.

Vores veje er blevet sprøjtet med Dustex 2 gange i sommer og det er virkelig støvdæmpende til glæde for os alle, men derfor skal det alligevel henstilles, at man undlader at kære ræs på vores ellers fine veje.

Mvh Bestyrelsen


Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Referat af bestyrelsesmøde d. 16-06-2019 på Referat-siden.


Invitation til dialogmøde i Helsinge d. 2 september om antennemasten.


Placering.

Referatet af 2019 Generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening findes på Referat-siden.


Referat af bestyrelsesmøde d. 26-01-2019 på Referat-siden.


Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan nr. 309.04 om etablering af antennemast med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde. 30. December, 2018

Referat fra borgermøde om placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. 17. December 2018


Ældre informationer ligger på arkiv-siden