INFO-ARKIV


´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Der bliver hentet grene sidst i uge 43.
Husk de må ikke ligge på vejen men skal ligge i indkørsler eller i skel.

Der køres grus på Poppel Alle og Linde Alle samt starten af Elme Alle så der må ikke parkeres på disse veje i denne og næste uge ( uge 40 + 41 )
Ordinær generalforsamling for Dronningmølle Grundejerforening [blev] afholdt lørdag d. 11. september 2021 fra kl. 10-13 i Dronningmølle Huset

Dagsorden,  Regnskab 2020,  Budget 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 27-06-2021 på Referat-siden.

Kære Grundejer,
Efter et vådt og koldt forår kom sommeren så🙂
Der er i den forbindelse bestilt støvbekæmpelse til vores veje.
Venligst
Per Søgaard
Bestyrelsen
Ordinær generalforsamling for Dronningmølle Grundejerforening vil blive afholdt lørdag d. 11. september 2021 fra kl. 10-13 i Dronningmølle Huset, Dronningmølle Borgerforening, Dr. Mølle Strandvej 645B.

Generalforsamlingen vil blive afviklet i overensstemmelse med de på det tidspunkt gældende Covid-19 regler.

Der vil blive udsendt indkaldelse i henhold til vedtægtens frister.
Opsummering: Grenafhentning er aftalt til første uge efter Pinsen.
Genopbygning af Poppel alle og Linde alle vil først ske efter grenafhentning. Så grene bør forsat ligge let tilgængeligt for vognmand, så omk. kan holdes nede. Grenaffald må forsat ikke ligge på fælles vej, da der løbende vil ske arbejde på vores veje i dette forår. Maj-Juli.
Der vil ikke blive støvbekæmpet på Poppel og Linde Alle før efter vejen har fået ny belægning. De andre veje vil få først.
Støvbekæmpelse, skal planlægges ifht. vejr og vejen fugtighed, så det er ikke altid det hele lige passer sammen. Håber på forståelse. I er ikke glemt!
Entreprenøren som skulle lave Poppel og Linde Alle er bagud, pga. Corona og en reservedel til maskinen. Forventes at ske omkring Juni.
Alle veje vil derfor i mellemtiden blive gennemgået og forventes ske efter denne vejr periode.
Der vil også blive sat 20 km skilte op i dette forår. Desværre køre mange alt for hurtigt. Vi håber det kan være med til at sænke hastigheden!
Grundejerforeningen Fuglevangen har valgt at delagtiggøre Dronningmølle grundejerforening i deres holdning til et kommende badehotel i Dronningmølle. Bestyrelsen vil gerne bakke op omkring Fuglevangens udkast til høringssvar, som kan læses her på hjemmesiden.
Yderligere information kan fås hos formanden for Grundejerforeningen Fuglevangen, Kjell Nilsson.
Der er også muligt at rette henvendelse direkte til Kjell på denne mail: fuglevangen@gmail.com
Kommuneplan 2021-2033 Dronningmølle.
Mvh Bestyrelsen
VILLINGEBÆK VANDVÆRK Ordinær Generalforsamling 2021 med henvisning til de for tiden gældende særlige Covid-19 regler
Søndag den 30. maj 2021 kl. 15:00 i Formandens Forsamlingshus, Smedevej 12, Villingerød, 3120 Dronningmølle
Fra Gribskov Landligger Forbund:

Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan:

"Campingplads og Badehotel i Dronningmølle"


Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:
Planid: 10714403
Kommune: Gribskov
Plantype: lokalplan
Planstatus: forslag
Plannummer: 309.07
Plannavn: Campingplads og Badehotel i Dronningmølle
Forslagsdato: 16-04-2021
Startdato for høringsperiode: 16-04-2021
Slutdato for høringsperiode: 17-05-2021
Generel anvendelse: 51 - rekreativt område

Link til plandokumentet.

Planen er sendt i forslag.
Frederiksborg Amts Avis
Illustrationsplan for Badehotel

Facebook-gruppen Nej til højt strandhotel i Dronningmølle
Grenafhentning i år bliver ugen efter pinse.

Vi henviser til at grene skal ligge på egen grund, ikke i rabatten, da vi skal have lavet vej.

Ligeledes vil der ikke blive hentet over hækken, eller ved små anvisninger.VV Det skylds at omkostningerne er løbet for meget op, når det ikke er let tilgængeligt for vognmanden.

Bestyrelsen ønsker at undgå for høje omkostninger, så denne ordning kan bestå.

Ønsker alle et godt forår.

kh, Per Søgaard

Kære alle grundejere,

Herved Årsregnskabet 2020 til jeres orientering.
Regnskabet udviser et underskud på 43.858,76 kr.
Ligeledes er der anvendt et større beløb fra vejfonden i 2020.

Kontigent indtægterne i 2021 vil blive nedskrevet med 65.900,- kr. Hvilket er det beløb som ikke er tilbagebetalt på for meget opkrævet kontigent. Derfor vil de grundejer som har penge tilgode, ikke blive opkrævet i år.

Spørgsmål til årsregnskabet vil blive besvaret til det kommende GF. møde, som først vil blive afholdt efter sommerferien, pga. forsatte restriktioner for Covid-19.
Nærmere information og dato følger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Per Søgaard.

Regnskab for 2020 er på Referat-siden.

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde d. 28-02-2021 på Referat-siden.

Kære grundejere
Grundet et større arbejde med at gendanne data hos betalingsservice, vil opkrævning i år først ske til april. Der vil ikke blive opkrævet kontingent eller vejbidrag hos de grundejere der er blevet opkrævet dobbelt for 2020, og som ikke allerede har fået beløbet refunderet.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen.
De store huller på Linde Alle vil alle blive udbedret, som en midlertidig løsning ind til foråret, hvor den løbende vedligeholdelse vil finde sted. Dette er pt. planlagt i April måned.

Hvis man som grundejer har lyst, kan grus som er lagt ud i bunke 1 og 2 anvendes til rep. af vores veje. (se foto)

1. Poppel Alle, Åsvinget, Mølle Alle
2. Linde Alle, Birke Alle

Med venlig hilsen,

Per Søgaard

Sandbunker

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 8.

Gribskov Lokalforeningsråd beder om din støtte til, at Gribskov Kommune udarbejder en masteplan for hele kommunen. Brug dette link. (Åbner i nyt vindue)

Fristen udløber om 6 mdr., gældende fra September.

Referat af bestyrelsesmøde d. 16-10-2020 på Referat-siden.

Orientering fra bestyrelsen af 1. oktober 2020.

Referat af bestyrelsesmøde d. 23-08-2020 på Referat-siden.

Ordinær generalforsamling blev afholdt lørdag den. 8. august 2020.

Referat og regnskab er på Referat-siden.

Referat af bestyrelsesmøde d. 02-08-2020 på Referat-siden.

Referat af bestyrelsesmøde d. 15-07-2020 på Referat-siden.

Besked fra Lokaltog af 30. juni 2020

Fra: Rasmus Kjærulff
Udskiftning af bro over Esrum Å - Ved Dronningmølle
Hej.

Jeg skriver til jer i forbindelse med et projekt, et projekt omhandlende udskiftning af Lokaltogs, togbærende bro over Esrum å. Lokaltog er nu, nået i mål med diverse godkendelser og har fundet en entreprenør til opgaven. Jeg skal derfor høre jer, om i kan være behjælpelige med, at informerer berørte naboer, via jeres grundejerforening? Lokaltog omdeler breve til de nærmeste naboer.

Arbejdet omhandler kort fortalt:
- Etablering af byggeplads – På marken SV for broen.
- Afmontering af spor og nedbrydning af bro
- Etablering af bro og spor
- Afregning af byggeplads

Arbejdet vil forløbe fra ca. 20/07 – 22/10/20. arbejdet vil i perioder medfører gener i form af støj og støv samt vibrationer.

Toget vil tilsvarende være taget ud af drift på strækningen mellem Dronningmølle st. og Gilleleje st. i perioden 01/08-05/10/20. hvorfor der indsættes togbusser.

Lokaltog er desværre nødsaget til, at udfører projektet i sommerperioden, for at skåne dyrelivet i Esrum Å mest muligt.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Rasmus Kjærulff
Projektleder
Mobil +45 2370 5761
rakj@lokaltog.dk

Besked fra Kassereren

Kære medlemmer af Dronningmølle Grundejerforening

Vi har tidligere orienteret om, at I ved en beklagelig fejl er blevet opkrævet kontingent og/eller vejbidrag i både marts og april måned.
Vi nåede at bede dem, der er tilknyttet betalingsservice om at gå ind og afvise. Det er der desværre ikke så mange, der har gjort. Og der er så også mange, som har betalt ved indbetalingskort. Jeg vil gerne have orden i sagerne, inden en ny kasserer skal tage over, og jeg skal derfor bede jer, der har betalt 2 gange og ikke fået den ene retur om at sende jeres kontonr. til mig på mail: frede@oxholm.com

Tak for hjælpen og god sommer. Med venlig hilsen

Frede Mølgaard Kasserer.


Opmærksomheden henledes på, at efter sidste Generalforsamling d. 8 august er kasseren nu Nina Voss. Kontakt kasseren på:
kasserer@dronningmoellegrundejerforening.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 28-03-2020 på Referat-siden.

Angående generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening

1. Generalforsamlingen er flyttet til den 8.8. kl. 10

2. Ved en fejl får du to opkrævninger for vejbidrag via betalingsservice. For at undgå dobbeltbetaling skal du afvise den ene af dem i perioden mellem den 1.-7. april. Kassereren har fået følgende vejledning fra sin bank:

”Hej Frede Vi kan afvise mellem d.1. til den 7. i måneden derfor bedes du skrive eller ringe fra d 1. Du kan også selv afvise beløbet i netbanken d. 1. under betalingsservice og budget.

3. På generalforsamlingen er der to vigtige punkter:
Vores kasserer Frede Mølgaard stopper efter lang og trofast tjeneste.
Derfor søger vi en afløser.
Forslag om vedtægtsændring så Grundejerforeningen kan yde et lån til Dronningmølle Huset mod at få 3% forrentning af pengene (i stedet for minusrente i banken). Hvis forslaget vedtages skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 22. August 2020.

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 4.

Referat af bestyrelsesmøde d. 25-01-2020 på Referat-siden.

VILLINGEBÆK VANDVÆRK meddeler, at på gund af "opdatering jf. ny lovgivning samt specificering af grænseflader" har de udarbejdet en helt ny udgave af deres Regulativ, som vil blive lagt på deres hjemmeside: www.villingevand.dk

Gribskov Landligger Forbund Nyhedsbrev nr. 3

Borgerforeningens initiativ til klage over masten.

Trods borgerprotester - Mobilmast opføres på omstridt placering
TV2 / Lorry

Vedtægter for Gribskov Landligger Forbund (GLF)

GLF Nyhedsbrev

Nationalparkfondens forslag til Nationalparken

Et flertal i udvalget UBL i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen. Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist Byrådet på deres møde den 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling.

Mastegruppen opfordrer derfor, at så mange som muligt møder op til mødet i Byrådet den 10. december medbringende skilte med NEJ TIL MOBILMASTEN eller lignende - og gerne en fakkel. Vi mødes foran Rådhuset mellem kl. 18.15 - 18.30 og går derefter ind i Byrådssalen.

Vi vil have at TDC’s ansøgning bliver afvist, og at TDC skal søge igen om en anden placering hvor borgerne medinddrages. Vi vil have tid til at undersøge andre teknologiske løsninger på god mobildækning i Dronningmølle. Vi vil have bæredygtig mobildækning, dvs., vi vil have god mobildækning der hverken går ud over beboere og husejere i tæt bebygget helårsbeboelse eller går ud over bykernens æstetik. Mastegruppen i Dronningmølle

Borgere rasende over mobilmast midt i byen: - Det er vanvid
TV2 Lorry

Gribskov GrundejerforbundØst Nyhedsbrev nr. 29
Referat af det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 17/11-2019

Udvalget UBL i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen. Sidste chance for at forhindre dette er, at vi får overbevist Byrådet på deres møde den 10. december om at udsætte beslutningen og følge Venstres mindretals indstilling (Venstre politikerne er de eneste der har set på forholdende her).

Mastegruppen opfordrer derfor at så mange som muligt møder op til mødet i Byrådet kl. 19 den 10. december, gerne medbringende et skilt med NEJ TIL MOBILMAST PÅ STATIONSPLADSEN eller lignende. Byrådsmødet er åbent, men det er endnu ikke sikkert at de vil lade os komme til orde. Vi vil gerne understrege at vi er for god mobildækning, det er mastens placering midt i byen vi er imod.

Mastegruppen i Dronningmølle / Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Keller, Erik Andersson, Vicki Sieling

Vedhæftet brev til politikerne i Byrådet.

Gribskov Kommune har d. 26-11-2019 godkendt opførslen af den 42 m høje telemast på Stationspladsen. Se referatet på www.gribskov.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 26-10-2019 på Referat-siden.

Mastegruppen ved Jan-Helge Larsen, René Jensen, Flemming Kellers, Kurt Schimmell, Erik Andersson og Vicki Sieling meddeler:

Gribskov Kommune indkalder til Borgermøde i Dronningmøllehuset tirsdag den 22. oktober kl. 18-19.


Se dette brev fra kommunen med orientering om indkaldelse af ideer og forslag samt borgermøde vedrørende placering af en antennemast

Mastegruppen håber du endnu engang vil bruge tid på at komme og beder dig skrive en mail til bestyrelses medlem Jan-Helge Larsen jhl@dadlnet.dk med følgende tekst:

"Nej tak, vi ønsker ingen 42 m høj telemast hverken på Stationspladsen eller ved overgangen ved Elme Alle."

Mastegruppen vil så sende undersrifterne til politikerne

Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 28


Referat af bestyrelsesmøde d. 19-08-2019 på Referat-siden.


Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 25 - Styrkelse af Landliggernes Interesser.


Skrivelse til Til udvalget ”Udvikling By og Land” Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Som ønsket på generalforsamlingen er der nu opstillet 2 bordbænkesæt på Grundejerforeningens plads ved åen.

Vores veje er blevet sprøjtet med Dustex 2 gange i sommer og det er virkelig støvdæmpende til glæde for os alle, men derfor skal det alligevel henstilles, at man undlader at kære ræs på vores ellers fine veje.

Mvh Bestyrelsen


Opslag om Formøde ang. Mobilmast.


Referat af bestyrelsesmøde d. 16-06-2019 på Referat-siden.


Invitation til dialogmøde i Helsinge d. 2 september om antennemasten.


Placering.

Referatet af 2019 Generalforsamling i Dronningmølle Grundejerforening findes på Referat-siden.


Referat af bestyrelsesmøde d. 26-01-2019 på Referat-siden.


Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan nr. 309.04 om etablering af antennemast med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde. 30. December, 2018

Referat fra borgermøde om placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. 17. December 2018

Underskriftindsamling mod placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. Skriv-Under-Net.


Se også Dronningmølle Borgerforening.


Referat af bestyrelsesmøde d. 29-09-2018 på Referat-siden.


Modstand mod ny grusgrav sydvest for Tegners Museum
Link til Frederiksborg Amts Avis


Borgerforeningens put 'n take i mergelgraven fylser 1 år
Link til Frederiksborg Amts Avis


Nye regler for reduktion af EL-afgif
Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 20

Generalforsamlingen 2018 - Referat
Generalforsamlingen 2018 - Bilag - Byggelinie Esrum Kanal
Generalforsamlingen 2018 - Bilag - Borgerforening

Regnskab 2017

 

Ny aftale mellem regeringen og KL om kystbeskyttelse
Gribskov Grundejerforbund Øst. Nyhedsbrev nr 13 (2017)

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” er oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37

Lokaltog – Overgang 58 - Linde Alle / Åsvinget.

Underskriftsindsamling mod lukning af overgang 58.

Print ud, underskriv og send til

Frede Mølgaard
Birke Alle 17
3120 Dronningmølle
Tlf. 28 21 23 01

Eller indscan og send til: frede@oxholm.com

Eller underskriv på Markedspladsen på hjørnet af Dronningmølle Strandvej og Villingerødvej.
Møde om kystsikring - 2/6 kl 16:00 på Rådhuset i Helsinge

Gribskov Grundejerforbund Øst. Nyhedsbrev nr 12 (2017)

Lokaltog – Vores overgange.

Hej Alle,

Tak for et konstruktivt møde i dag i Dronningmølle [5. April, 2017].

På mødet deltog følgende personer

René Reinhold Nielsen, Lokaltog A/S
Majbritt Bonde Hallkvist, COWI
Birgitte Nissen, COWI

Christian Albertsen, Dronningmølle Grundejerforening
Per Laursen, Dronningmølle Grundejerforeningen
Benny Andersen, Dronningmølle Strandpark I-III
Arne Jørgensen, Grundejerforeningen Dronningmølle Park
Kjell Nilsson, Gribskov Grundejerforbund Øst og Grundejerforeningen Fuglevangen

René Reinhold Nielsen orienterede om Lokaltog A/S' bestyrelsesbeslutning om at over en periode på 10 år at øge sikkerhedssituation for jernbanen generelt og at der i den forbindelse var entreret med COWI for at lave en Screeningsrapport om mulige områder for forbedringer.

På baggrund af de kommentarer og forslag der var indkommet i forbindelse med Borgermødet den 19/12-2016, som blev udsat til efteråret 2017, er det besluttet at overgang 54 ved Stationen og Elme Allé i Dronningmølle ikke nedlægges og at man vil overveje andre muligheder for at eventuelt forbedre sikkerheden i forbindelsen med den overgang til næste Borgermøde, hvilket alle var enige om var meget tilfredsstillende.

Indkaldelsen og materiale til efterårets borgermøde kan, som aftalt, sendes med mail til Gribskov Grundejerforbund Øst, som vil sørge for at medlems grundejerforeningerne bliver orienteret med mail og opfordret til at orientere deres respektive grundejer.

Grundejerforeningerne gav udtryk for stor tilfredshed med Lokaltog A/S jernbanedrift i lokalområdet.

Med den forventede ændring i planloven, som forventes åbne for midlertidig helårsstatus for pensionister i sommerhusområder allerede efter 1 års ejerskab burde der være basis for et voksende kundeunderlag for jernbanedriften i Nordkysten.

Mange hilsener Kjell
Borgermødet d. 19. december 2016 om Lokaltogs lukning af overgange

Hej alle.

Som det fremgår af det vedhæftede brev fra Lokaltog var der i aftes indkaldt til borgermøde i Villingerød Medborgerhus omkring orientering og drøftelse af nedlæggelse af de ubevogtede stiovergange over banen.

De 2 med størst interesse for os er overgang 58 ved Åsvinget og overgang 54 ved Elme Alle.

Men 30 min. og mødet var stoppet. Udskudt til medio 2017 – ca. august måned.

Et overfyldt lokale – med stor modstand imod nedlæggelse af overgangen ved Elme Alle. Modstand imod informationstidspunkt og manglende information.

Jeg var tilsyneladende den eneste grundejerformand der havde fået breve. Enkelte helårsbeboere på Elme Alle havde fået brev nr. 2.

Borgermødet skulle have været omtalt i lokalposten. En avis som vi jo ikke modtager som sommerhusbeboere.

Nok om det. Min plan er at bestyrelsen mødes i januar til et bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a får lagt en strategi for bl.a. vores informations-ansvar i denne sag og en evt. underskriftsindsamling til en protestskrivelse. Udsynet er jo perfekt ved begge overgange og der er en sluse, så et barn ikke kan komme til bare at smutte over på sin cykel.

Rigtig, rigtig god jul.

Mange hilsner
Christian
Se envidere nedenstående indlæg fra aviserne:

Frrederiksborgs Amts Avis 31.12.2016.pdf

Ugeposten 10.01.2017.pdf