INFO-ARKIV


Underskriftindsamling mod placering af 42m høj telemast på stationspladsen ved Villingrødvej. Skriv-Under-Net.


Se også Dronningmølle Borgerforening.


Referat af bestyrelsesmøde d. 29-09-2018 på Referat-siden.


Modstand mod ny grusgrav sydvest for Tegners Museum
Link til Frederiksborg Amts Avis


Borgerforeningens put 'n take i mergelgraven fylser 1 år
Link til Frederiksborg Amts Avis


Nye regler for reduktion af EL-afgif
Gribskov Grundejerforbund Øst Nyhedsbrev nr. 20

Generalforsamlingen 2018 - Referat
Generalforsamlingen 2018 - Bilag - Byggelinie Esrum Kanal
Generalforsamlingen 2018 - Bilag - Borgerforening

Regnskab 2017

 

Ny aftale mellem regeringen og KL om kystbeskyttelse
Gribskov Grundejerforbund Øst. Nyhedsbrev nr 13 (2017)

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” er oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37

Lokaltog – Overgang 58 - Linde Alle / Åsvinget.

Underskriftsindsamling mod lukning af overgang 58.

Print ud, underskriv og send til

Frede Mølgaard
Birke Alle 17
3120 Dronningmølle
Tlf. 28 21 23 01

Eller indscan og send til: frede@oxholm.com

Eller underskriv på Markedspladsen på hjørnet af Dronningmølle Strandvej og Villingerødvej.
Møde om kystsikring - 2/6 kl 16:00 på Rådhuset i Helsinge

Gribskov Grundejerforbund Øst. Nyhedsbrev nr 12 (2017)

Lokaltog – Vores overgange.

Hej Alle,

Tak for et konstruktivt møde i dag i Dronningmølle [5. April, 2017].

På mødet deltog følgende personer

René Reinhold Nielsen, Lokaltog A/S
Majbritt Bonde Hallkvist, COWI
Birgitte Nissen, COWI

Christian Albertsen, Dronningmølle Grundejerforening
Per Laursen, Dronningmølle Grundejerforeningen
Benny Andersen, Dronningmølle Strandpark I-III
Arne Jørgensen, Grundejerforeningen Dronningmølle Park
Kjell Nilsson, Gribskov Grundejerforbund Øst og Grundejerforeningen Fuglevangen

René Reinhold Nielsen orienterede om Lokaltog A/S' bestyrelsesbeslutning om at over en periode på 10 år at øge sikkerhedssituation for jernbanen generelt og at der i den forbindelse var entreret med COWI for at lave en Screeningsrapport om mulige områder for forbedringer.

På baggrund af de kommentarer og forslag der var indkommet i forbindelse med Borgermødet den 19/12-2016, som blev udsat til efteråret 2017, er det besluttet at overgang 54 ved Stationen og Elme Allé i Dronningmølle ikke nedlægges og at man vil overveje andre muligheder for at eventuelt forbedre sikkerheden i forbindelsen med den overgang til næste Borgermøde, hvilket alle var enige om var meget tilfredsstillende.

Indkaldelsen og materiale til efterårets borgermøde kan, som aftalt, sendes med mail til Gribskov Grundejerforbund Øst, som vil sørge for at medlems grundejerforeningerne bliver orienteret med mail og opfordret til at orientere deres respektive grundejer.

Grundejerforeningerne gav udtryk for stor tilfredshed med Lokaltog A/S jernbanedrift i lokalområdet.

Med den forventede ændring i planloven, som forventes åbne for midlertidig helårsstatus for pensionister i sommerhusområder allerede efter 1 års ejerskab burde der være basis for et voksende kundeunderlag for jernbanedriften i Nordkysten.

Mange hilsener Kjell
Borgermødet d. 19. december 2016 om Lokaltogs lukning af overgange

Hej alle.

Som det fremgår af det vedhæftede brev fra Lokaltog var der i aftes indkaldt til borgermøde i Villingerød Medborgerhus omkring orientering og drøftelse af nedlæggelse af de ubevogtede stiovergange over banen.

De 2 med størst interesse for os er overgang 58 ved Åsvinget og overgang 54 ved Elme Alle.

Men 30 min. og mødet var stoppet. Udskudt til medio 2017 – ca. august måned.

Et overfyldt lokale – med stor modstand imod nedlæggelse af overgangen ved Elme Alle. Modstand imod informationstidspunkt og manglende information.

Jeg var tilsyneladende den eneste grundejerformand der havde fået breve. Enkelte helårsbeboere på Elme Alle havde fået brev nr. 2.

Borgermødet skulle have været omtalt i lokalposten. En avis som vi jo ikke modtager som sommerhusbeboere.

Nok om det. Min plan er at bestyrelsen mødes i januar til et bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a får lagt en strategi for bl.a. vores informations-ansvar i denne sag og en evt. underskriftsindsamling til en protestskrivelse. Udsynet er jo perfekt ved begge overgange og der er en sluse, så et barn ikke kan komme til bare at smutte over på sin cykel.

Rigtig, rigtig god jul.

Mange hilsner
Christian
Se envidere nedenstående indlæg fra aviserne:

Frrederiksborgs Amts Avis 31.12.2016.pdf

Ugeposten 10.01.2017.pdf