I 2024 bliver der Grenafhentning i uge 21 (20-26 Maj / ugen efter pinse)
og i efteråret i uge 44 (28 Okt. - 3 Nov.).

 

I henhold til gældende lovgivning må afbrænding ikke finde sted i by- og sommerhusområder.

 

I henhold til den på grundene lyste servitut skal grundene på alle sider hegnes med levende hegn jf. Servitutten under Vedtægter m.m.

 

Henvendelse vedr. grundejerforhold, byggeri m.m. rettes til Gribskov Kommune.

 

Regler for reduktion af el-afgift hvor elvarme er den primære opvarmningsform i boligen.

 

Foruden de herværende informationer henviser vi til:

Facebook gruppen ”Dronningmølle Grundejerforening” oprettet af Anders Scharling, Linde Allé 37
og hjemmesiderne for Dronningmølle Borgerforening og Gribskov Grundejerforbund Øst.14 Maj - Støvbekæmpelse er bestilt
Som oplyst på generalforsamlingen, ligger kort over vejene nu til besigtigelse og afhentning. Det drejer sig om vores vej-bredder og kan anvendes til besigtigelse af om hæk mm. bør klippes ind.
Vi anbefaler man taler med sin genbo, hvis forholdene også trænger til en tur der..
Referat af bestyrelsesmøde den 14 April 2024 på Referat-siden
Referat af bestyrelsesmøde den 09 Februar 2024 på Referat-siden
Foreningens generalforsamling blev afholdt søndag den 5. maj 2024, kl. 10-12
i Dronningmølle Huset (Dronningmølle Borgerforening), Strandvej 645B, 3120 Dronningmølle

Se Indkaldelse Generalforsamling 2024 samt bilag
Jeg har igen idag (16 Nov 2023) prøvet at række ud til Gribskov kommune vedr. manglende vedligehold af Mølle Alle. Den laveste del af vejen ejes af kommunen som har både tilsynspligt og vedligeholdelses pligt. Jeg har bedt kommunen om at udbedre det tilbagevendende problem med oversvømmelse så vejen igen bliver brugbar for kommunens sygetransporter, hjemmehjælp og renovation samt de borger som anvender Mølle Alle. Vi håber på kommunen vil kigge rigtigt på problemet denne gang..
Mvh Per Søgaard / Formand
Referat af bestyrelsesmøde den 3. Oktober 2023 på Referat-siden
Referat af bestyrelsesmøde den 5. juli 2023 på Referat-siden
Kære Grundejer,

Afhentning af hæk og mindre beskæring bliver i dette efterår i uge 44.
Bestyrelsen håber på man kikker en ekstra gang på sin hæk mm. ud mod fællesvej.
Ved sidste GF møde, blev det besluttet, at bestyrelsen skal arbejde hen imod, at genskabe vejene i fuld bredde. Dette medfører, at alle skal i fælles indsats klippe ekstra ind mod eget skel.
Derfor er afhentning af hæk og mindre beskæring udskudt en uge - til evt. lidt ekstra arbejde i haven.
Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts 2023 på Referat-siden
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023
Dronningmølle Grundejerforening
Søndag den 14. maj 2023, kl. 10-13
Dronningmølle Huset (Dronningmølle Borgerforening), Dronningmølle Strandvej 645 B

DagsordenRegnskab og  Budget
Kære Alle,
Vil alle være søde og tjekke at jeres skraldespands stativ lukker helt til!
Særlig dem af den gamle type.
Vi bor i et naturskønt område, så derfor har vi også besøg af skoves dyr, og den snedige leder også efter vores mad.
PS: Der er mulighed for at få ombyttet sit gamle via kommunen.
Per
Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts 2023 på Referat-siden
Husk, at vi på Generalforsamlingen i 2022 vedtog, at der, forsøgsmæssigt, i 2023 kun vil blive afhentet haveaffald én gang: det bliver i efteråret.
Til grundejerne på Linde Alle: Affald fra pleje af Lindetræer vil bliver fjernet mandag/tirsdag i kommende uge (10).
Visse steder har det været nødvendigt at anvende del sf indkørsel, pga. trafik hensyn.
Visse træer er fældet da de var syge.
Villingebæk Vandværks forbrugere på Birke alle, Linde alle, Pile alle, Elme alle, Poppel alle, Dalsvinget og Åsvinget vil i den nærmeste fremtid få fortaget en kontrol af vand-målerbrøndene med henblik på en kommende udskiftning af det første parti af den nye type Kamstrup målere, som blev installeret i 2012.
Mølle Alle:Det er nu lykkedes vores formand, at træffe rette medarbejder i Gribskov Kommune, som mener de passer vedligeholdelsen på Mølle Alle. Kommunen ejer den sidste del, det flade stykke.
I tilfælde af personskade mm, skal man rette henvendelse på mail til: Tms@gribskov.dk med uddybelse af tid og sted.
De har i dag 7.2.23 lovet at kikke på forholdene.
Hvis man skifter sin mail adr. bedes man informere Nina på mail.
Oplys venligst Navn og adr, og den nye mail.
kasserer@dronningmoellegrundejerforening.dk
Vi har kun mulighed for at anvende max. 2 e-mail adr. pr. husstand.
Kære Grundejer,
Grundet underskud på året‘s regnskab, dog som forventet, og efter aftale fra sidste generalforsamling, varsler bestyrelse evt. kommende kontingentstigning.

Årsagen er, at vores “kassebeholdning” vil nå ned på de 250.000 ved udgifterne i 2023.

Bestyrelse har derfor valgt at udskyde opkrævning fra her i marts, til efter generalforsamlingen, for at vi kan stemme om kontingentet allerede skal hæves her i 2023.

Bestyrelsen vil til den kommende generalforsamling, redegøre for sammenhængen og der vil blive drøftet evt. besparelser.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Per Søgaard, formand.
Vejbump som er monteret i asfalten på Poppel alle, uden tilladelse, er i dag, d. 2/12, blevet fjernet.
Det er dels ikke i overensstemmelse med regler omkring vejbump og det er selvfølgelig ikke tilladt, at foretage installation på fælles arealer uden bestyrelsen tilladelse.
Vejbump lægge pt. i rabatten, hvor ejermand kan afhente sit bump.
Det vil lægge der i ca. 10-14 dage, hvorefter det vil blive smidt ud.

Med venlig hilsen
Per Søgaard
Bestyrelsen
VEJBUMP
Referat af bestyrelsesmøde Søndag den 9. oktober 2022 på Referat-siden
Sæt kryds i kalænderen: Generalforsamling 2023 finder sted i Borgerhuset i Dronningmølle, Søndag d. 14. maj, kl. 10-13.
Vigtig Information fra Bestyrelsen
Referat af Generalforsamling 2022
Kære Grundejer,
Jer med skraldespande som ikke længere lukker tæt, bedes kontakte kommunen om at få den udskiftet..
Vi har alt for meget skrald som nu fylder rundt i området, efter ræven har prøvet at finde føde.
Gør venligst noget ved dette!
tak.
Ligeledes her en sidste opfordring til at få beskåret af jeres hække/buske og træer inden vi bliver nød til at få det gjort af fagfolk.
På forhånd tak
kh
Per Søgaard
Referat af bestyrelsesmøde d. 15-05-2022 på Referat-siden
Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling lørdag den 30. april 2022, kl. 10-13 i Dronningmølle Huset (Dronningmølle Borgerforening), Strandvej 645B, 3120 Dronningmølle

Generalforsamlingen 2022 - Agenda
Generalforsamlingen 2022 - Regnskab 2021
Generalforsamlingen 2022 - Budget

Forårsbrev

 

Vedr. den årlige kontingentopkrævning

Kære alle grundejere,

Til alle jer der har modtaget et girokort i jeres postkasse - i stedet for at være blevet trukket over PBS som vanligt - skyldes det, at I ikke blev opkrævet sidste år (pga dobbelt opkrævning året forinden) og der så desværre kan ske det, at ens betalingsaftale ryger ud, pga manglende aktivitet i systemet.

Girokortet skal betales og såfremt man ønsker at køre over PBS igen, skal den tilmeldes.

Betalingsfristen er forlænget til 15/4.

Beklager meget ulejligheden.
Dbh og god weekend,
Nina, kasserer
Gribskov Landligger Forbund inviterer til lokalmøde i Dronningmølle d. 9. april kl. 14 - 16.
Grenafhentning i Uge 18 2022 (2 - 9 Maj).

Kære Grundejer,
Vi henstiller til man ikke lægge ud før tidligst 1-2 uger før. Det skal lægges let tilgængelig for vognmanden så der ikke er tvivl.
Der afhentes ikke hele stammer af større dimension. Vi ser meget gerne at man anvender muligheden, til at beskære det som hænger ud over vores fælles veje.
Tak til alle som bidrager til et fælles pænt indtryk.

Med venlig hilsen
Per
Kære Grundejer på Linde Alle,
Onsdag i denne uge [10] fældes udvalgte syge lindetræer på jeres vej. De bliver afmærket og vil ligge i rabatten til torsdag, hvor de bliver fjernet.

Referat af bestyrelsesmøde d. 22-02-2022 på Referat-siden.

Kære Alle grundejer,

Efter weekenden´s storm, vil der være mulighed for jeres hus har lidt skade og noget skal anmeldes til jeres forsikring. Jeg vil derfor anbefale i kikke op eller måske spørg en sød nabo om de vil kikke forbi din/jeres grund om alt ser fint ud?.

Min nabo, var blandt andet en del af deres tag blæst af og trampolin blæst omkuld.

Ligeledes skal i være opmærksom på træer kan være løse i bunden af roden og vil måske vælte på et senere tidspunkt. Gå derfor en tur i haven.

Der to større tæer ved Møllealle som er væltet, jeg tager kontakt til kommunen og at få dem lagt helt ned. Det er på højre siden mod strandvejen ved den lille “å”. Vær derfor opmærksom her ved færdsel.

Håber eller alle kom godt ind i det nye år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Per Søgaard

30. november 2021:

VINTERFORANSTALTNINGER

Der er frostvejr i vente!
Har du husket at frostsikre dit hus ? Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.
Læs på deres hjemme side: www.villingevand.dk 

Kære Grundejer,

Her er lidt info.

Poppelalle’, Åsvinget, Dalsvinget, Møllealle (toppen) og Lindealle har fået ny belægning.
Dette skulle afhjælpe på de mange huller og forhåbentlig også lidt på støv.
Der vil forsat blive støvbekæmpet til næste forår.

Åsvinget har fået taget deres vej skilt, jeg får bestilt et nyt. Beklager forsinkelsen.

Haveaffald blev afhentet som aftalt, det blev til 11 ton i dette efterår.

Dronningmølle stationsplads, har fået ny anvendelse og trafik forhold.
Ligeledes har pladsen har fået nyt navn.

Der er opstillet et nyt skilt på pladsen “Knudepunkt”.
Hvilket primært henvende sig til pendler.
Dette har medført vi har fået flere P-pladsen, vær opmærksom på tidsbegrænset parkering, da disse pladser har flere formål.

Ligeledes er der blevet nye kørselsregler, der er nu ensrettet i den ene retning, så man skal højre om.
Obs. på dette, da det er lidt tricky lige at huske.

Knudepunkt beskrivelse;
Her er svar fra kommunen, hvad dette indeholder.

Samkørsel har mange forskellige former. Det kan f.eks. være: NaboGO, Gomore, Flextur, eller hvis man stiller sin bil for at køre sammen med en anden.

Det kan ses som en del af en rejse, når man skal fra A til B.

Det der er formålet med skiltet er, at man har et synligt punkt, så det er lettere at finde hinanden. Det er ikke altid man kender dem man skal køre med, når det drejer sig om samkørsels ordninger.

Har man har et synshandicap er det lidt lettere at blive hjulpet skiltet og vente der.

Det er også meget godt beskrevet i beskeden fra Movia nedenunder.

Det var i forbindelse med det fælles projekt ”Parkér -og- Rejs”, mellem Regionen, Lokalbanen og Movia at vi tænkte, at den grønne bølge kunne udvides med et knudepunktskilt på Dronningmølle St.


Ligeledes er der kommet mere trafik i området, med transport af pakker mm. Derfor også flere større køretøjer.

Det er selvfølge ærgerligt, når vejrabat bliver opkørt, men det er ikke muligt eller tilladt at udlægge sten eller andre former for spærring på fælles arealerne. Herved bliver vores vejbane endnu mere smal, når to biler skal forbi hinanden. Ligeledes også mulighed for påkørsel.

Henstiller igen til forsigtig kørsel.

Husk, jer der fejrer nytår i området, at der er flere grundejere med husdyr, som ikke er trygge med fyrværkeri.

Jeg ønsker alle grundejere en god jul og godt nytår

Med venlig hilsen
Per Søgaard

Referat af ordinær generalforsamling 2021 på Referat-siden.


Ældre informationer ligger på arkiv-siden